Metamorfose

de knop

breekt voorzichtig open

ontlaadt zich explosief in

Levenskracht