Van binnen zit een diepe pijn
Die zich niet laat vangen
Niet laat dwingen
Zijn eigen weg gaat
En de tijd neemt om te helen
Wacht op inzicht, acceptatie
Om te kunnen transformeren
Dan pas zal hij zich bevrijden
Opdat jij weer een beetje
’n Héél klein beetje
Een nieuw mens wordt