Energetische tuinen

In 2014 volgde ik een jaaropleiding tot groenontwerper van energetische tuinen bij Wim Lips in Nistelrode. Het is fascinerend te zien hoe de manier van aanpak – anders dan bij regulier ontworpen tuinen – zijn weerslag vindt in het welbevinden van de bewoners na aanleg van zo’n tuin. Er wordt vooral rekening gehouden met de persoonlijkheid van de eigenaar en hun wensen en eventueel persoonlijke klachten. Behalve de esthetische uitstraling van het stuk groen bij het woonhuis is het met name een voelbare balans die weer wordt teruggevonden. Mooi om te zien wat vormen, kleuren, materialen en óók intentie kunnen doen voor deze tuinbezitters. Deze opleiding resulteerde in een licentie tot ontwerper van de zogenaamde FeelGoodGarden.

Ontwerp van een FeelGood Garden

3D Impressie

Flowform

In de FeelGood Garden wordt veel gebruik gemaakt van de gulden snede.