.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kennisplatform voor gezond en zinvol leven

L A A T  .  J E  . O M G E V I N G  .  F L O R E R E N

Als kind al werd ik sterk aangetrokken tot bomen. Het liefst de giganten die mij een gevoel van bescherming en geborgenheid gaven. Al jong was ik mij bewust van de onmisbare bijdrage die ze leveren aan het in stand houden van onze levende aarde. Vooral bij bomen zie je elk jaar weer de prachtige kringloop van ontluiken, bloei en vruchtdragen om dan weer na het verval en in rust de nodige kracht te verzamelen om in het voorjaar weer dezelfde cyclus te starten.

De levensboom symboliseert voor mij niet alleen een kringloop, maar weerspiegelt ook onze menselijkheid. Het wortelgestel is ons onbewuste, onze geest. Het uitbundige bladerdak is onze aktieve daadkracht in de buitenwereld. Zo boven – zo beneden, of beter nog: zo beneden – zo boven. De voeding en aandacht voor het onbewuste weerspiegelt zich tegelijkertijd in onze daden.

Dat is de reden dat ik de levensboom als mijn symbool heb uitgekozen.

Via deze website wil ik mijn bescheiden bijdrage te leveren. Dit platform is geboren uit de idee dat er zoveel kennis en moois te delen valt. Dat lijkt ook het thema in deze tijd, want delen is vermenigvuldigen. Als dit ‘pay it forward’ idee steeds verder gaat, kunnen we samen heel wat in gang zetten.

Mijn droom is om in deze tijd onze leefwereld weer te laten floreren, zoals het van meet af aan, in mijn ogen, ook bedoeld is.

Facebookpagina Mijn Levensboom:

Natuur

Natuur is een breed begrip en je kunt het zo uitgebreid bekijken als je zelf wil. Wat het voor mij betekent is dat alles (mineralen, planten, dieren etc.) onderworpen is aan natuurwetten. Ook de mensen worden natuurlijk door deze wetten ‘gestuurd’.

Cultuur

In brede zin kan je cultuur zien als alles wat de samenleving heeft voortgebracht. Cultuur is dan de tegenhanger van natuur. In engere zin kan je het hebben over kunstuitingen, kunst en wetenschap, literatuur, architectuur, maar ook het verbouwen van gewassen enz.

Avontuur

Avontuur klinkt heel spannend, omdat het alle kanten uit kan gaan. Ik heb het dan over ongebaande paden, onverwachte inzichten en ervaringen. En dan kom je erachter dat er zoveel meer te ontdekken valt dan wat wij op school hebben geleerd. 

Vitaliteit

Vitaliteit is een belangrijk onderwerp op deze website. Het gaat vooral over een gezonde levenshouding. Hoe blijf je zolang mogelijk vitaal en wat kan je daar zelf aan doen. Voeding is belangrijk, maar ik wil het ook hebben over kruiden en planten die heilzaam zijn en vaak in de vrije natuur te vinden zijn.

.